spot_img
spot_img
More

  Amorteringskravet för bolån

  För den som idag tecknar ett bolån finns det ett amorteringskrav. Amorteringskravet infördes 2016 och 2018 infördes ytterligare ett skärpt amorteringskrav. Innan amorteringskravet infördes var det möjligt att endast betala ränta på lånet, men inte amortera. I den här artikeln kommer vi att gå djupare in på vad amorteringskrav innebär och vad du kan förvänta dig.

  Vad innebär amortering?

  Till att börja med måste vi förstå vad amortering innebär. Återbetalning av ett lång består av två delar – ränta och amortering. Ränta är den kostnad du betalar till banken för att du har ett lån hos dem. Amortering är återbetalningen av lånet. En amortering på 1 000 kr i månaden innebär att storleken på ditt lån minskar med 1 000 kr i månaden. För att hela ditt lån ska återbetalas kommer du med andra ord behöva amortera tillbaka hela summan samt ränta.

  Amorteringskrav 2016

  Den 1:a juni 2016 trädde amorteringskravet i kraft. Alla som tecknade ett bolån efter det här datumet kom att omfattas av amorteringskrav. Bolån som tecknades innan omfattades inte av kravet, utan datumet fungerade som en brytpunkt. Kortfattat innebär det att alla årligen var tvungen att amortera på sitt lån med 1–2 % av bostadens värde. Detta går vi in på mer i detalj längre ner i artikeln.

  Amorteringskrav 2018

  1 mars 2018 tillkom ett så kallat skärpt amorteringskrav vilket betydde att de som lånat mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst behöver amortera 1 % extra utöver det redan befintliga amorteringskravet. Vilket kan vara en avgörande faktor för om ett hushåll väljer att teckna ett större lån i proposition till in bruttoinkomst.

  Hur mycket måste du amortera?

  Omfattningen på amorteringen utgår ifrån din belåningsgrad (bostadens värde i förhållande till bolånets storlek) och din skuldkvot (bolånets storlek i förhållande till din årliga bruttoinkomst).

  Är din bostad belånad under 50 % av värdet och lånet är mindre än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt finns det faktiskt inte något krav på amortering.

  I övrigt gäller följande:

  • Minst 1 % amortering gäller när:
   – Lånet ligger mellan 50–70 % av värdet på bostaden.
  • Minst 2 % amortering gäller när:
   – Lånet överstiger 70 % av värdet på bostaden.
  • Ytterligare 1 % i extra amortering
   – Lånet är mer än 4,5 gånger av din årsinkomst innan skatt. Vid flera person gäller den sammanlagda årsinkomsten för samtliga låntagare.

  Du kan alltså som mest bli tvungen att amortera 3% per år på bolånet.

  Exempel 1:

  Du köper en lägenhet för 4 000 000 kronor och bolånet uppgår till 3 000 000 kr. Då har du en belåningsgrad på 75 % och kommer därför att amortera 2 % varje år. Om din årsinkomst ligger på 400 000 kr innebär det att lånet på 3 000 000 kr är mer än 4,5 gånger din årsinkomst. Då kommer du att behöva amortera ytterligare 1 % på lånet, vilket innebär totalt 3 % varje år.

  Exempel 2:

  Du köper ett hus för 1 000 000 kr. Bolånet blir 600 000 kr, vilket ger en belåningsgrad på 60 %. Du kommer då att betala 1 % i amortering varje år. Med en årsinkomst på 350 000 kr är belåningsgraden inte mer än 4,5 gånger årsinkomsten och du behöver inte betala en extra procent i amortering.

  Exempel 3:

  Du köper en fastighet för 500 000 kr. Du lånar 200 000 kr till köpet vilket är under 50 % av bostadens värde. Det innebär att du inte omfattas av amorteringskravet och kan välja att enbart betala ränta på lånet.

  💡 Jämför bolån, lånelöften & privatlån
  På Lånekoll.se kan du jämföra flera olika banker och deras räntor på bolån, lånelöften & privatlån. När du ansöker får du en lista med bankernas erbjudanden presenterade för dig. Du väljer själv om du vill acceptera något erbjudande eller inte. Det är helt gratis att använda tjänsten och du förbinder sig inte till något när ansöker.

  Undantag från amorteringskrav

  Amorteringskrav i all ära, men finns det situationer där du inte omfatta av kravet? Svaret är ja, och det brukar delas in i två grupper: nyproduktion och särskilda skäl. Dessa två kan göra att du blir undantagen kravet på amortering under en period trots att belåningsgraden ligger över 50 %. Både frihet från amorteringskrav då det gäller nyproduktion och särskilda skäl är något banken kan välja att bevilja, men något du inte kan kräva att de beviljar.

  Nyproduktion

  En helt nybyggd bostad kan frångå kravet på amortering under fem år. Det är viktigt att veta detta endast kan gälla den första ägaren av bostaden. Om denna ägare efter ett halvår säljer vidare den nya bostaden kommer de nya köparna att ha ett amorteringskrav på sig. De kan inte räkna med någon form av lättnad.

  Särskilda skäl

  Du vet aldrig vad livet kan bjuda på. Ibland sker saker långt utanför vår kontroll. Arbetslöshet, dödsfall i familjen eller allvarlig sjukdom kan göra att det är svårt och amortera på lånet. Banken kan då välja att under en period välja att frångå amorteringskravet för att du ska komma ikapp med din ekonomi.

  Anledning till införandet av amorteringskrav

  Anledningen till att amorteringskrav infördes från början berodde på att svenska hushåll började ha en väldigt hög belåningsgrad som behövde minskas ned. Amorteringskravet hade även som syfte att bromsa in bostadspriserna. Med ett krav på amortering fanns det inte samma möjlighet för hushåll att låna pengar och absolut inte att låna stora belopp.

  Regeringen såg det dessutom som en stor risk med att hushåll lånade stora summor pengar. Om räntorna bara stiger lite drabbar det hushållen hårt vilket i sin tur skapar ett samhälle som blir känsligt för konjunkturnedgångar. Beslutet om att införa amorteringskrav grundade sig på flera orsaker vilket ledde fram till beslutet.

  💡 Jämför bolån, lånelöften & privatlån
  På Lånekoll.se kan du jämföra flera olika banker och deras räntor på bolån, lånelöften & privatlån. När du ansöker får du en lista med bankernas erbjudanden presenterade för dig. Du väljer själv om du vill acceptera något erbjudande eller inte. Det är helt gratis att använda tjänsten och du förbinder sig inte till något när ansöker.

  Senaste artiklar

  Relaterade artiklar

  LÄMNA ETT SVAR

  Vänligen ange din kommentar!
  Vänligen ange ditt namn här