spot_img
spot_img
More

  Fastighetsbeteckning

  Fastighetsbeteckning är en unik beteckning som identifierar varje enskild fastighet i Sverige. Dessa finns registrerade i fastighetsregistret vilket hanteras av Lantmäteriet. 

  Denna artikel förklarar begreppet, visar hur du hittar fastighetsbeteckning samt förklarar när det används. 

  Vad är fastighetsbeteckning?

  Samtliga fastigheter i Sverige har en fastighetsbeteckning. Dessa finns noterade i fastighetsregistret där även ytterligare information finns kring varje fastighet. Detta register administreras av Lantmäteriet. 

  Beteckningen identifierar fastigheten medan informationen i registret exempelvis bevisar ägandeskap, eventuella servitut, inteckningar m.m. 

  En fastighetsbeteckning kan därmed delvis liknas med ett registreringsnummer på en bil. Dessa finns noterade i ett register hos Transportstyrelsen där även information om bilens historik, ägare och annat finns tillgängligt. 

  All mark i Sverige är indelad i avgränsade områden som kallas för fastigheter. Till varje fastighet finns en fastighetsbeteckning. / Lantmateriet.se

  Tomt eller fastighet?

  En fastighet är ett avgränsat område och kan exempelvis bestå av skog, åkermark, en villatomt eller sjö. Området har en juridisk ägare och information om detta område finns sparat i fastighetsregistret. 

  Tomt och fastighet behöver alltså inte vara samma sak. En fastighet kan exempelvis vara uppdelad i flera olika tomter. 

  Exempel på fastighetsbeteckning

  En fastighetsbeteckning består av följande delar:

  Exempel på en fastighetsbeteckning
  • Kommunnamn – Inom vilken kommun som fastigheten är belägen. 
  • Traktnamn – Trakten eller området. I exemplet ovan är det stadsdelen. 
  • Blocknummer –  Mindre område, exempelvis kvarter. 
  • Enhetsnumer – Enhetsnummer anger den enskilda fastigheten. Om en fastighet har styckats upp i flera blir siffran kommande siffra i ordningen. Skulle det exempelvis stå 11:18 i exemplet ovan har en ursprunglig fastighet delats upp i 18 mindre. 

  💡 Nyhet! – Nu kan man även jämför bolån & lånelöften hos Lendo
  På Lendo.se kan du nu jämföra flera olika banker och deras räntor på bolån och lånelöften. När du ansöker får du en lista med bankernas erbjudanden presenterade för dig. Du väljer själv om du vill acceptera något erbjudande eller inte.
  Det är helt gratis att använda tjänsten och du förbinder sig inte till något när ansöker.

  Hitta fastighetsbeteckning – Min karta (Lantmäteriet)

  Via Lantmäteriets tjänst ”Min karta” går det att ta del av en mängd information om en specifik adress eller fastighet. Så här gör du.

  1. Gå till Min karta

  Läs mer om Min karta på Lantmäteriets hemsida eller besök Min karta här

  1. Visa fastighetsgränser

  Scrolla och zooma in den fastighet du vill ha information om. Om inte menyn till höger (se bild) är öppen kan den öppnas genom att klicka på bilden med tre vita lager (längst upp till höger). Välj att fastighetsgränser ska visas. 

  Fastighetsgränser lantmäteriet
  1. Välj fastighet och se information

  Klicka bort menyn (knapp med tre vita lager) och därefter på den fastighet du vill ha information om. Då kommer en ruta att presenteras. Se exempel på bilden nedan. 

  Fastighet lantmäteriet

  (Se interaktiv karta över bilden ovan via Min karta här)

  I rutan ovan visas först fastighetsbeteckningen och sedan övrig information samt länkar till ytterligare information. 

  Se vem som är ägare av fastighet

  Som bilden visar ovan ger Lantmäteriets tjänst ”Min karta” även möjligheten att kontrollera vem som äger marken eller fastigheten. Genom att klicka på länken omdirigeras du till tjänsten ”Vem äger fastigheten”. 

  Tjänsten kan användas upp till fem gånger per dygn och kräver inloggning med BankID. Sökning kan ske med fastighetsbeteckning eller via Min karta (se ovan) och den länk som visas i faktarutan om varje fastighet.  

  Sök fastighetsbeteckning via Hitta.se & Eniro.se

  Det är även möjligt att söka fastighetsbeteckning via söktjänsterna Hitta.se och Eniro.se. Däremot ger de mindre information och i vissa fall används andra begrepp än hos Lantmäteriet. 

  Hitta.se

  1. Välj interaktiv karta

  Gå till Eniros interaktiva karta och sök upp önskat område. Klicka på fastigheten och sedan ”Mer om xxx” längst ner till höger. 

  1. Information om tomt

  Scrolla ner till att arean presenteras. Ett exempel visas på bilden nedan. I detta fall är fastighetsbeteckningen ”SÄLGSJÖN 9:46” men detta anges alltså inte lika tydligt som med Lantmäteriets tjänst.

  Tomt lantmäteriet

  Eniro.se

  1. Välj interaktiv karta

  Gå till Eniros interaktiva karta och sök upp önskat område. Enklast sker navigering i kartläge. 

  1. Välj tomtgränser 

  Välj att visa ”Tomtgränser” via menyn till höger. Klicka sedan på fastigheten varpå en rutan kommer att presenteras med beteckning och storlek. Om du hellre vill se adressen väljs tomtgränser bort. Klicka sedan på tomten. 

  (Se kartan i flygfotoläge via Hitta.se här)

  I likhet med Hitta.se nämns inte i text vad som är fastighetsbeteckningen. Även i detta fall är alltså Lantmäteriets tjänst bättre och tydligare. 

  💡 Nyhet! – Nu kan man även jämför bolån & lånelöften hos Lendo
  På Lendo.se kan du nu jämföra flera olika banker och deras räntor på bolån och lånelöften. När du ansöker får du en lista med bankernas erbjudanden presenterade för dig. Du väljer själv om du vill acceptera något erbjudande eller inte.
  Det är helt gratis att använda tjänsten och du förbinder sig inte till något när ansöker.

  Övriga vägar

  Utöver att använda karttjänster går det ofta att se beteckning via juridiska dokument. Detta exempelvis i:

  • Låneavtal
  • Köpekontrakt
  • Försäkringskontrakt

  Fastighetsbeteckning för bostadsrätt, hyresrätt m.m.

  Det är främst ägare av villor och fritidshus som behöver tillgång till sin fastighetsbeteckning. Men det förekommer även vid andra boendeformer. 

  Bostadsrätt

  En bostadsrätt har ingen fastighetsbeteckning. Detta utifrån att det är bostadsrättsföreningen som äger lägenheterna samt oftast även fastigheten där dessa är belägna. I vissa fall arrenderar de däremot fastigheten av kommunen. 

  Varje lägenhet får däremot ett lägenhetsnummer av Skatteverket vilket exempelvis används vid byte av folkbokföringsadress.  Dessutom får lägenheten ett lägenhetsnummer av bostadsrättsföreningen för att underlätta deras administration. Dessa två nummer är alltså inte samma sak. 

  Här kan du hitta informationen

  • Föreningens årsredovisning
  • Bostadsrättsföreningens styrelse
  • Karttjänster (se högre upp i artikeln)

  Det är däremot sällan som fastighetsbeteckningen krävs för de som bor i bostadsrätt. Detta eftersom denna beteckning inte anger någon information om den enskilda lägenheten. Vid exempelvis ansökan om ROT-avdrag ska bostadsrättsföreningens organisationsnummer samt Skatteverkets lägenhetsnummer används för att identifiera lägenheten. 

   Hyresrätt

  Personer som bor i hyresrätt behöver ytterst sällan veta fastighetsbeteckningen på det område som hyresrätten är belägen. Det beror på att personen inte äger bostaden och därmed exempelvis inte kan ansöka om ROT-avdrag. 

  Här kan du hitta informationen

  • Informationstavla i foajén
  • Hyresavin
  • Karttjänster (se högre upp i artikeln)

  Ägarlägenheter

  Ägarlägenheter är lägenheter som ägs fristående, dvs. inte via bostadsrättsförening. Eftersom dessa ägs av lägenhetsinnehavaren har de en egen fastighetsbeteckning. Ett flerfamiljshus (exempelvis höghus) kan i detta fall ha flera olika fastighetsbeteckningar på exakt samma adress. 

  Här kan du hitta informationen

  • Köpekontraktet
  • Låneavtalet
  • Karttjänster (se högre upp i artikeln)

  Vad används fastighetsbeteckning till?

  Primärt används fastighetsbeteckningen för att identifiera en specifik fastighet. Det används därmed exempelvis på juridiska handlingar för att tydligt binda dessa handlingar till denna fastighet. Några exempel är:

  Försäljning

  Vid en försäljning anges alltid fastighetsbeteckningen. Det ger eventuella köpare möjligheten att kontrollera information, i fastighetsregistret, som kan påverka köpet. Ett exempel är eventuella servitut. 

  Betala inte onödigt mycket för mäklaren
  Hemsidan Hittamäklare.se hjälper dig att enkelt jämföra mäklare och att samla in offerter från olika mäklare som är aktiva i området där du bor. Du skickar in dina uppgifter, det är helt gratis och utan att förbinda dig till något. Hittamäklare hjälper dig sedan att inhämta offerter och att jämföra mäklarna. Du väljer sedan själv om någon av mäklarna är intressant för dig att anlita eller inte. Offerterna kan du använda när du skall välja mäklare men även när du förhandlar om mäklararvodet med den mäklare som du tänker anlita.

  Lagfart

  Lagfart innebär att en ansökan skickas in till Lantmäteriet för ändring av ”lagfaren ägare” till en fastighet i Fastighetsregistret. I ansökan behöver det anges vilken fastighet som ägarbytet gäller. 

  ROT

  Vid ansökan om ROT-avdrag behöver beteckningen anges. För personer som bor i bostadsrätt anges istället bostadsrättsföreningens organisationsnummer samt lägenhetsnumret. 

  Bygglov

  Beroende på var fastigheten är belägen kan det finnas krav på bygglov inför att tillbyggnation eller nybyggnation sker. Kontakta alltid din kommun om du är osäker på om bygglov krävs eller inte. Är du bostadsrättsinnehavare bör första steget alltid vara att kontakta föreningens styrelse då det även kan krävas ett godkännande av styrelsen. 

  Gåvobrev

  Önskas en fastighet ges bort i gåva behöver ett gåvobrev upprättas där fastighetsbeteckningen anges. Den som får fastigheten i gåva behöver ansöka om lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav hos Lantmäteriet och i denna ansökan bifoga gåvobrevet. 

  Försäkring och bolån

  Om exempelvis villa- eller skogsförsäkring alternativt bolån ska tecknas behöver det vara tydligt vilken fastighet det gäller. Tecknas ett bolån, med fastigheten som säkerhet, kommer en inteckning att noteras i fastighetsregistret samt ett pantbrev skapas som påvisar denna inteckning. Det är pantbrevet som sedan används som säkerhet för själva lånet. 

  Hur hittar jag fastighetsbeteckning på en adress?

  Du hittar fastighetsbeteckningen för en specifik adress enklast via Lantmäteriets karttjänst Min karta. 

  Hur går det att se ägaren av en fastighet?

  För att se ägaren av en fastighet kan Lantmäteriets E-tjänst ”Vem äger fastigheten” användas. 

  Går det att se vilka som ägt en fastighet tidigare?

  Ja, i fastighetsregistret finns information om nuvarande och tidigare ägare. Via Lantmäteriets hemsida går det att beställa information ur fastighetsregistret.  

  Källor

  Senaste artiklar

  Relaterade artiklar

  LÄMNA ETT SVAR

  Vänligen ange din kommentar!
  Vänligen ange ditt namn här