spot_img
spot_img
More

  Regelbunden hissbesiktning minskar olyckor

  I samarbete med hiss-elteknik.se

  Fastighetsägare med hiss i sin byggnad ansvarar för att hissbesiktning utförs årligen. Den utförs av särskilda besiktningsfirmor och det står fastighetsägaren fritt att välja vem man anlitar.

  Standard

  Swedac (Swedish board for accreditation and conformity assessment) är den statliga myndighet i Sverige, direkt under Utrikes-och Näringsdepartementen, som är kontrollorgan gentemot besiktningsföretagen. Det finns ett regelverk som kräver att hissbesiktning utförs av ett ackrediterat organ, vilket ska garantera hissens säkerhet och funktioner. Dessa föreskrifter är i linje med de svenska och internationella föreskrifterna.

  Hissbesiktning och att hålla hissen frisk

  Lång erfarenhet och kompetens av både äldre och moderna hissar med ny teknik är betydande vid val av besiktningsfirma, men även en löpande möjlighet till service är viktigt om man inte vill överraskas av höga reparationskostnader. Det finns ett antal kompetenta besiktningsföretag på marknaden med olika koncept och varierande serviceprogram inom ramen för regelverket. Flera av dem bygger på att regelbundet göra besök för att exempelvis smörja och kontrollera funktioner. En pålitlig hiss service och besiktning torde både spara pengar för fastighetsägaren samt öka säkerheten.

  Besiktning och mål

  Vid installation av ny hiss ska den genomgå sin första besiktning. Så fort ändring eller ombyggnation sker ska en revisionsbesiktning utföras innan hissen på nytt tas i drift. Alla hissar som används ska besiktigas årligen. Fastighetsägare är enligt lag skyldig att se till att besiktning sker i tid. Det ska också finnas en skylt uppsatt i hissen som talar om att den är besiktigad och tidpunkt när det utfördes.

  Målet med hissbesiktning är följande:

  • Att minska olycksrisken
  • Att öka drifttillgängligheten
  • Att ge ett underlag för att planera underhåll

  När den årliga besiktningen sker ska det företag som sköter hissens underhåll delta, förutom den som besiktigar. Det kan förstås ibland vara samma. Skötselföretaget assisterar vid olika testmoment. Efteråt utfärdas besiktningsprotokollet.

  Senaste artiklar

  Relaterade artiklar

  LÄMNA ETT SVAR

  Vänligen ange din kommentar!
  Vänligen ange ditt namn här